söndag 6 november 2011

Vi tål översvämning

Rödlönn, Acer rubrum tål översvämning under lång tid. Bild från Laholms stadspark.

Med tanke på det förra översvämmade inlägget kan det vara på plats att påpeka att många växter tål att stå under vatten i åtskilliga dagar utan att må dåligt.

Just nu jobbar jag med ett projekt där det kommer att planteras på insidan av ett blivande översvämningsskydd längs en å som då och då svämmat över och letat sig in bland både källare och varulager.

Nu ska det alltså bli stopp för det och samtidigt ska åkanten förskönas med översvämningståliga växter. Sådana finns det faktiskt gott om, åtminstone om vi talar om kortare översvämningar på några veckor eller så.

Det finns ju också många egentliga vattenväxter som normalt står med rötterna i vatten eller fuktighetsmättad jord som gul svärdslilja, vass och kaveldun och många ur den gruppen klarar även att växa på land om jorden bara inte är allt för torr och väldränerad.

Men nu gäller det att hitta växter som dels kan växa under normala fuktighetsförhållanden på land och dessutom tål långvarig översvämning. Här är en lista på några sådana. Det finns förstås många fler som står ut med att leva en tid med vatten över rotsystemet så listan är långt ifrån fullständig. Dessutom varierar tåligheten mot rötblöta bland växterna i listan.

Lignoser
Acer rubrum, rödlönn
Acer saccharinum, silverlönn
Alnus, alar, de flesta
Aronia melanocarpa, aronia
Betula alleghaniensis, gulbjörk
Betula nigra, svartbjörk
Betula pubescens, glasbjörk
Calluna vulgaris, ljung
Cercidiphyllum japonicum, katsura
Cornus alba, kornell
Erica tetralix, klockljung
Euonymus europaeus, benved
Fraxinus excelsior, ask
Ilex verticillata, sommarjärnek
Metasequoia glyptostroboides, kinesisk sekvoja
Nyssa sylvatica, nyssa
Populus nigra, svartpoppel
Prunus padus, hägg
Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingnöt
Rhamnus frangula, brakved
Quercus palustris, kärrek
Rhododendron (Ledum) groenlandicum, bredbladig skvattram
Rhododendron viscosum, sen azalea
Salix, pil, sälg, viden, de flesta
Taxodium distichum, sumpcypress
Vaccinium corymbosum, amerikanskt blåbär

Örter, ormbunkar och stråväxter
Ajuga reptans, revsuga
Asclepias incarnata, rosensidenört
Aster novi-belgii (Symphyotrichum n-b), höstaster
Aster novae-angliae (Symphyotrichum n-a), luktaster
Astilbe, astilbe
Athyrium filix-femina, majbräken
Carex, starr, många arter
Darmera peltata, sköldbräcka
Deschampsia cespitosa, tuvtåtel
Eupatorium cannabinum, hampflockel
Eupatorium maculatum, fläckflockel
Euphorbia palustris, kärrtörel
Filipendula rubra, amerikanskt älggräs
Iris setosa, tuviris
Iris sibirica, strandiris
Liatris spicata, rosenstav
Lysimachia punctata, praktlysing
Lysimachia nummularia, penningblad
Lythrum salicaria, fackelblomster
Matteuccia struthiopteris, strutbräken
Molinia caerulea, blåtåtel
Myosotis palustris, förgätmigej
Osmunda cinnamomea, kanelsafsa
Osmunda regalis, kungsbräken, safsa
Phlox paniculata, höstflox
Physostegia virginiana, drakmynta
Pycnanthemum virginianum, präriemynta
Spartina pectinata, spartina
Thalictrum flavum, ängsruta
Valeriana officinalis, läkevänderot

Det är som sagt många fler växter som platsar på den här listan och om andan faller på så kanske jag lägger till en och annan växt som tål översvämning vad det lider.

Rosensidenört och präriemynta vid strandkanten.