Stora Perennkursen 2012 i Alnarp


Stora Perennkursen 2012 är inställd p.g.a sjukdom!

Låt perennerna göra jobbet
Det här är en kurs om växter och växtanvändning med inriktning på perenner. Under Stora Perennkursen får du följa perennerna från planering av perennplanteringar, fram till skötsel och bedömning av färdiga planteringar. En stor del av kursen utgörs av sortimentskunskap och kompositionsövningar.

Kursen har främst fokus på funktion - perennerna ska förstås också försköna planteringen, men de ska framförallt göra nytta. Meningen är att vi ska kunna skapa lättskötta, funktionella, billiga och vackra ytor med perenner. Under kursen tar vi upp flera nyare sätt att använda perenner såväl som mer traditionella rabattplanteringar.

Den här kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom den gröna sektorn och lämpar sig för dig som planerar, planterar eller sköter perennplanteringar såväl som för dig som odlar, handlar med eller skriver om växter.

Woodland, Skoltorget, Trosa. Peter Gaunitz Landskapsdesign 2009  

Kursmål
Kursen ger breda kunskaper om användningen av perenner i stad, park och trädgård. Efter kursen kommer du att kunna välja perenner för olika miljöer eller användningsområden. I kursen ingår en handledd kompositionsövning och fältvandring med spännande växtkombinationer som tema.


Övergången mellan savann och woodland i Laholm. Peter Gaunitz Landskapsdesign 2008.

Innehåll
Anläggning och skötsel av en perennrabatt, Stomväxter - grundsortiment av perenner, Prydnadsgräs, Nyheter och trender idag, Växtkombinationer, Färg- och formlära, Växtkomposition, Traditionella perennrabatter och moderna perennplanteringar, Växtsamhällen, Skapade biotoper i park och trädgård, Perenner för olika miljöer, Woodland, ängar, stäpper och prärier i park och trädgård, Storskaliga perennplanteringar, Direktsådd av perenner, Planteringar i praktiken, Handel med perenner, Litteratur

Föreläsare och handledare  
Peter Korn, Peter Korns Trädgård, Eskilsby
Petra Thorpert, Landskapsutveckling, SLU, Alnarp
Peter Gaunitz, kursansvarig, Alnarp


Nyanlagd stäpp, Trollebergsrondellen i Lund. Peter Gaunitz Landskapsdesign 2011

Tid, plats och pris 2012
Tre heldagar i Alnarp, onsdag 12, torsdag 13 och fredag 14 september.
Pris 7 700 kronor (exklusive moms). Kursavgiften faktureras i förskott med förfallodag vid kursstart.

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe. Kostnad för eventuell övernattning tillkommer. Boendet anordnas av kursdeltagarna själva. På hemsidan finns förslag till boende under Kurslänkar. Observera att hemsidan (www.petergaunitz.se) i övrigt inte är - och för närvarande inte går - att uppdatera. All annan väsentlig information finns här på bloggen. Om du undrar över något så slå gärna en signal eller skicka ett mejl.

Anmälan
Anmäl dig till Peter Gaunitz AB, Box 46, 230 53 Alnarp, telefon 040-41 54 03, 0705-53 46 36 eller 046-14 46 36, uppdrag@petergaunitz.se eller Peter.Gaunitz@slu.se

Observera att det tidigare faxnumret (040-46 48 80) inte längre är i bruk.

Anmäl dig senast fyra veckor före kursstart. Sista anmälningsdag är tisdag 14 augusti. Om kursen inte är fullbokad kan det gå att anmäla sig senare. Anmälan är bindande. Platsen kan avbokas utan kostnad fram till fyra veckor före kursstart. Vid avbokning senare än fyra veckor före kursens början debiteras halva kursavgiften och vid avbokning senare än en vecka före kursstart debiteras hela avgiften. Kursplatsen kan dock överlåtas till annan deltagare i företaget eller organisationen.

Välkommen med din anmälan!


En av flera skuggplanteringar i SävsjöStora Perennkursen 2012 är inställd p.g.a sjukdom!