onsdag 17 oktober 2012

Vedlund - den dynamiska dungenMästarrabatten 2013


Mästarrabatten 2013
Just nu pågår fackmässan Elmia Garden i Jönköping och tidigare idag var jag där för att presentera Mästarrabatten 2013 som jag fått i uppdrag att komponera. Nästa års rabatt är en geografisk, dynamisk ståndortsplantering som jag valt att kalla Vedlund - den dynamiska dungen.

Vedlund - den dynamiska dungen
Om du har någon del av trädgården som beskuggas av större träd med ett grenverk som solen silar igenom så kan Mästarrabatten 2013 vara något för dig. Det är just i den vandrande skuggan som planteringen blir som bäst.

Vedlund är ett nytt begrepp som kanske måste förklaras. I trädgårdssammanhang används gärna facktermen woodland för att beskriva en gles, öppen trädgårdsdunge av träd och buskar med en undervegetation av en mångfald av örter. Helst skulle vi förstås vilja ha ett svenskt ord istället för woodland som dessutom kan ha lite olika betydelse i olika delar av världen. Eftersom lund inte är helt synonymt med woodland, så introducerar jag alltså nu det nya fackuttrycket vedlund.

Död ved i vedlunden

Men en vedlund är mer än så. Det är ett dynamiskt ekosystem i den lilla skalan, en gles dunge av träd och buskar med ett artrikt och frodigt örtskikt och med stubbar, fallna stockar och multnande grenar bland de torra fjolårslöven. Den döda veden är viktig för ett stort antal insektsarter och utgör dessutom ett välkommet skydd för såväl näbbmöss, grodor och salamandrar som alla sorters småkryp. Sedan kan den ju också vara ett väldigt vackert inslag i rabatten. 

I Mästarrabatten 2013 får växterna själva bestämma var de vill växa och uppmuntras att sprida sig med frön eller korta utlöpare. Viss kontroll behövs förstås alltid, men den bör hållas till ett minimum. Ogräsrensning kommer man aldrig helt ifrån och att sprida ut vissna löv - trädgårdens guld - i rabatten hör till ett av de viktigaste arbetsmomenten. Men i övrigt är det bara att njuta av ett stycke föränderlig natur i den egna trädgården. Gör det!

Läs mer om Mästarrabatten 2013 på Mästarrabatten.


Örtskiktet i Mästarabatten 2013

onsdag 10 oktober 2012

Landvetter ska lyfta

Krukorna ställs på plats i refugen

- Jag har en idé, skrev Peter Korn i höstas. Vi ska göra om Landvetter flygplats, du och jag.
Ungefär så, och efter många turer hit och dit och ett år senare kom vi äntligen igång med den första planteringen sista veckan i september.

Det är en mittrefug på infartsvägen till flygplatsen som vi nu omvandlar till en salttålig torrstäpp eller vad vi nu ska kalla det. Vi fick bara börja med en del av refugen och i första svängen handlar det om en yta på ca 300 kvm. Tanken är att det ska bli en blommande infart som ska vara enkel och billig att sköta.

Befintlig jord grävdes bort och istället påfördes Peters patenterade sandblandning som han använder i den egna trädgården. Där hemma hade han redan tidigare tillsammans med flera praktikanter plockat bort all jord från rötterna på växterna och satt tussar av plantor i krukorna, alltså flera plantor i varje kruka.

Sedan var det dags att slänga alla krukorna på plats i det sinnrika mönster som vi kallar natur. Då min hälsa på sistone har sviktat något, satt jag mestadels i Peters bil och njöt av hur refugen sakta fylldes av svarta plastkrukor. Peter och jag behövde inte konferera särskilt mycket om hur växterna skulle spridas ut eftersom vi tänker väldigt likartat om hur en naturlig plantering ska se ut.

De små, taniga plantorna planteras direkt i sanden

Efter att alla krukorna hamnat i refugen var det dags för plantering. Tussarna från en kruka fördelades över en kvadratmeter ungefär. Ett helt gäng glada själar hjälpte till och snart var allt nergrävt och klart. Därefter skyfflades småsten över hela ytan och sedan återstod bara vattning och väntan på våren då allt ska börja växa.

Men det tar förstås flera år innan en sådan här plantering etablerat sig och kan visa upp sig i sin fulla prakt. Dominerande inslag på refugstäppen är gräsen Achnatherum calamagrostis, silvergräs, Corynephorus canescens, borsttåtel och fjädergräset Stipa capillata och så blommande örter som Anthemis tinctoria, färgkulla, Echium russicum, röd snokört, Euphorbia cyparissias 'Fen´s Ruby', vårtörel och fler därtill.

Dessutom kommer Viola tricolor, styvmorsviol och Dianthus carthusianorum, brödranejlika att sås över hela ytan under våren. Sen får vi hoppas att vi får fortsätta med resten av refugen.


Färdigplanterat. Foto: Peter Korn