måndag 10 januari 2011

Från buskstäpp till tropisk regnskog

Även om det är halvöken, buskstäpp av låggrästyp och savann med enstaka träd som är de dominerande vegetationstyperna i Kenya så finns det också mindre områden både med varmtempererade skogar och tropisk regnskog.

Buskstäpp av låggrästyp

Utanför kommunhuset i Kisii växer det epifytiska ormbunkar på ett träd

Det är det tropiska klimatet med de nästan dagliga korta regnen som gör att vi kan hitta grenar belamrade med olika ormbunkar även inne i städerna. Kisii ligger i ett höglänt område i västra Kenya, ganska nära Victoriasjön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar