onsdag 16 mars 2011

Med fingrarna i f(j)orden


Med lätt travesti på det gamla agrara uttrycket, Karin Berglunds bok och Eva Robilds blogg kan jag konstatera att jag var i Sandefjord i Norge i början av månaden.

Sandefjord är ju känt för sin historia som valstad och jag bodde på ett hotell som var ett veritabelt museum över valjaktens historia. Den långa fjorden var i fordom tid ankringsplats åt en hel flotta valfängarfartyg.

Trots att valbestånden är starkt hotade så bedrivs ju faktiskt fortfarande valjakt i Norge, Island och Japan. Låt oss därför unisont  protestera mot all valslakt världen över!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar