lördag 13 augusti 2011

Somme Prairie Nature Preserve


Den tre veckor långa vistelsen i Illinois och Wisconsin är över och med mig hem har jag säckvis med inspiration och massor av nyförvärvad kunskap om den nordamerikanska prärien som ekosystem och härliga minnen från mötena med alla spännande växter som växer där.

Först i raden av alla besök var Somme Prairie Nature Preserve som ligger mitt i Chicagoland, i Northbrook inte så långt från själva huvudorten. Reservatet som är omgärdat av vägar, järnväg och bebyggelse är en verklig pärla mitt i storstadens trafikbrus. Det drygt 30 hektar stora skyddade området består av omväxlande parter med tät skog, glesare woodland, savann och prärie. I mitten av juli var det många olika växter i blom. Prärierna dominerades av några få gräsarter och framförallt Big Bluestem, Andropogon gerardii, Indian Grass, Sorghastrum nutans, Prairie Dropseed, Sporobolus heterolepis och Little Bluestem, Schizachyrium scoparium. I fuktiga partier växte bestånd av Prairie Cordgrass, Spartina pectinata.

De örtartade växterna var desto fler till antalet och särskilt Virginia Mountain Mint eller Common Mountain Mint, Pycnathemum virginianum, med sin starka men angenäma mintdoft, och Rattlesnake Master, Eryngium yuccifolium, förekom i stor mängd.

Andra växter i blom i mitten av juli på Somme prärie var Leadplant, Amorpha canescens, Prairie Indian Plantain, Arnoglossum plantagineum, Butterfly Milkweed, Asclepias tuberosa, Purple Prairie Clover, Dalea purpurea, False Sunflower, Heliopsis helianthoides, Wild Bergamot, Monarda fistulosa, Wild Quinine, Parthenium integrifolium, Yellow Coneflower, Ratibida pinnata,  Black-Eyed Susan, Rudbeckia hirta och Sweet Coneflower, Rudbeckia subtomentosa och många, många fler.


Dalea purpurea blommade som allra bäst när jag besökte Somme prärie

Dalea purpurea och skallerormsmartorn, Eryngium yuccifolium

Monarda fistulosa och Rudbeckia hirta

Big Bluestem, Andropogon gerardii och Eryngium yuccifolium 

Rattlesnake Master, Eryngium yuccifolium

Ratibida pinnata och Monarda fistulosa

Lead Plant, Amorpha canescens och Pycnathemum virginianum

Butterfly Milkweed, Asclepias tuberos,a bland präriemyntorna, Pycnanthemum

På fuktigare ställen växte Asclepias incarnata och Spartina pectinata

Reservatet ligger mitt bland Chicagotrafikens buller  


Prairie Dock, Silphium terebinthinaceum, hade inte börjat att blomma ännu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar