måndag 6 juni 2011

Växtfestival i Alnarp

Årets festival hölls i sommarblomssortimentet

Det har varit växtfestival i Alnarp igen. Den här gången var temat vårfägring och bland växterna som visades upp fanns både buskar, perenner och lök- och knölväxter. Efter några korta introduktionstal gavs det intressanta föreläsningar i Crafoordsalen av först Kenneth Lorentzon och sedan Mona Wembling.


Kenneths bildlösa berättelse om Allium och några andra intressanta släkten

Kenneth föreläste om trender kring användning av lök- och knölväxter och han måste vara en av väldigt få som kan prata om Allium med en sådan inlevelse att man faktiskt inte saknade bilder! Föredraget var för ovanlighetens skull nämligen helt befriat från såväl Powerpoint- som diabildsförevisning. Här gällde det istället att använda sin inre föreställningsförmåga och skapa egna bilder. Det konstiga var att det faktiskt funkade.

Mona Wembling presenterade tankarna bakom sin Mästarrabatt "En plats i solen" som tidigare beskrivits ingående på annan plats i den här bloggen. Nu fick vi vårt lystmäte av vackra bilder från Mästarrabatten tagna under olika årstider. Hela Mästarrabatten fanns också planterad nere vid sortimetsträdgårdarna och förevisades av Mona senare under dagen.

Vid det ännu oplanterade sommarblomsortimentet fanns sedan alla växterna. Här hade man skapat fem stationer med massor av spännande vår- och försommarblommande växter. Deltagarna följde en tilldelad guide som berättade om de oilka växterna. 




Bakom häcken inleder Eric Wahlsteen innan Mona Wembling presenterar sin Mästarrabatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar